អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានធ្លាប់​ ទស្សនាវីឌីអូរបទចំរៀង Remix ដែរមានភ្លើង ញាក់តាមបទភ្លេង ហើយមែនទេ..? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ និងចង់ដឹងរបៀបធ្វើវាដែរឬទេ? ថ្ងៃនេះយើង​ នឹងបង្ហាញនូវកម្មវិធីមួយដែរអាចអោយលោកអ្នក​ ធ្វើការដាក់បទចំរៀងអោយញាក់តាមបទភ្លេងនៅក្នុងទូរសព្ទ័ដៃ លោកអ្នកបាន។

នៅក្នុងវីឌីអូរខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដាក់វីឌីអូរអោយញាក់តាមបទភ្លេង សូមទស្សនាវីឌីអូរខាងក្រោម៖

ប្រភពពី: TheMeng Official