ថ្ងៃនេះ ខេមបូណិចនឹង ណែនាំលោកអ្នក នូវកម្មវិធីដែរអាចអោយលោកអ្នក ធ្វើការទាញយកនូវ រូបភាព Wallpaper ស្អាតៗសម្រាប់ដាក់ បង្ហាញនៅលើអេក្រងទូរសព្ទរបស់លោកអ្នក។ ដែរកម្មវិធីនេះ មានឈ្មោះថា 4K Wallpapers HD Download ” កម្មវិធីនេះលោកអ្នក អាចធ្វើការទាញយកដោយឥតគិដថ្លៃ ដែរមាននៅក្នុង Play Store.

នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ មានរូបភាព Wallpaper ស្អាតៗ ជាមួយនឹងរូបភាព Wallpapers របស់ស្មាតហ្វូនសេរីថ្មីៗ និងស្អាតៗ ដូចជា LG G6, Galaxy S8/8+, Galaxy Note 8, iPhone 8/8+និង iPhone X និងរូបភាពជាច្រើនទៀត។

គ្រប់រូបភាពនៅក្នុង កម្មវិធីនេះ សុទ្ធសឹងជារូបភាព មានគុណភាពខ្ពស់ ត្រជាក់ភ្នែក ហើយលោកអ្នក អាចទាញយក ទុកក្នុង ទូរសព្ទ័របស់លោកអ្នក ឬ Save ទុក Offline សម្រាប់មើលពេល គ្មានអ៊ីនធឺណេតក៏បាន។

លោកអ្នកអាចធ្វើការទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនៅទីនេះ   ឬអាចស្វែរកបាននៅលើPlay Store 

ទាញយកនៅទីនេះ