កម្មវិធីតេសសម្ថភាព​ និងកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូរសព្ទ័ដ៏ពេញនិយមមួយ​ និងអាចអោយលោកអ្នកដឹង​ ពីចំណាត់​ និងសម្ថភាពទូរសព្ទរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួល​ ដែរកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា”AnTuTu Benchmark” កម្មវិធីនេះត្រូវបានគេប្រើ​ និងពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ធ្វើការតេសសម្ថភាពទូរសព្ទ័។​

AnTuTu Benchmark​ និងធ្វើការតេសនូវលក្ខណ:សំខាន់ៗដែរមាននៅក្នុង​ ទូរសព្ទ័ដៃរបស់លោកអ្នក​ ដែរមានដូចជា៖​ 3D , UX , CPU , RAM និងប្រពន្ធ័ប្រតិបត្ដិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀត។ ចំពោះកម្មវិធីនេះវិញ​ AnTuTu Benchmark​​ លោកអ្នកទាញយកបានដោយឥតគិតថ្លៃពី​ App Store (iPhone ) និង PlayStore (Android) តាមរយ៖ Link ខាងក្រោមនេះ៖

ទាញយកសម្រាប់ iOS      |  ទាញយកសម្រាប់ Android