ជាទូរទៅអ្នកប្រើប្រាស់ ស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ប្រាកដជាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែរពិបាក និងទាញយក ឯកសារចេញចូលពីទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកចូលកុំព្យូទ័រ ឬ ត្រូវបញ្ចូលបទចំរៀងដោយខ្លួនឯង។

ថ្ងៃនេះយើងសូមណែនាំនូវកម្មវិធីមួយ ដែរអាចអោយលោកអ្នកទាញយក ឯកសារចេញចូលពីទូរសព្ទ័ដៃរបស់អ្នកចូលកុំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនស្មុកស្មាញនឹង ត្រូវមិនត្រូវការតម្លើងកម្មវិធីច្រើនឡើយ។ កម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា “AnyTrans” វាជាកម្មវិធីដែរអាចគ្រប់គ្រង់ ឯកសារទាំងអស់របស់ iPhone ដែរអាចអោយយើង ទាញចេញចូល នូវកម្មវិធីឬឯកសារដោយស៊េរី។

ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មាន សម្រាប់ Windows និង Mac ដែរលោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ

ទាញយកសម្រាប់ Windows | Mac