អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកដ ជាធ្លាប់ឃើញ រូបភាព Frame ប្លែកៗ ដែរគេតែងតែដាក់វា នៅក្នុងFacebook Profile ហើយតើមែនទេ? ថ្ងៃនេះ ខេមបូណិច និងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីការបង្កើ Frame និងរបៀបបញ្ជូល Frame ទៅក្នុង Facebook ដើម្បីអោយអ្នកដ៏ទៃទៀតអាចដាក់បាន។

មួយរយះកាលចុងក្រោយនេះ ក្រុមហ៊ុន បណ្ដាញសង្គមយក្យរបស់អាមេរិចមួយនេះ កុំពុងតែធ្វើការ Update ជាច្រើនទាំង ផ្នែកសុវត្ដិភាព និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយក្រុមហ៊ុន Facebook ក៏បានយកចិត្ដទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរ ក្នុងផ្នែកជួយ ការងារដល់ អ្នកDeveloper ។ មុខងាជាច្រើនដែរ Developer ដ៏ទៃអាចបង្កើតកម្មវិធីប្លែកៗ ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់Facebook បានយ៉ាងងាយស្រួល ហើយថ្ងៃនេះយើងនឹង ណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត Frame Profile នៅក្នុង Facebook ដោយខ្លួនឯង។

ចុចទីនេះសម្រាប់ចូលទៅដាក់ Frame:

ដើម្បីដឹងអំពីរបៀបបង្កើតសូមទស្សនានៅវីឌីអូរខាងក្រោម៖