ថ្ងៃនេះ យើងនឹងណែនាំអ្នក នូវរបៀបបង្កើត អក្សររត់ក្នុង ខារ៉ាអូខេ ដោយប្រើប្រាស់ទូរសព្ទដៃ ដោយខ្លួនឯង យ៉ាងងាយស្រួល តាមរយះវីឌីអូរខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នក នូវរបៀបបង្កើត អក្សររត់ក្នុងខារ៉ាអូខេ ជាមួយកម្មវិធីកាត់ត វីឌីអូរដ៏ពេញនិយមួយ ដែរមានឈ្មោះថា”Kinemaster” ដែរកម្មវិធី មានសម្ថភាព ខ្លាំង មិនចាញ់កម្មវិធីកាត់តវិឌីអូរ ធំៗនៅក្នុង កុំព្យូទ័រឡើយ។

ទាញយកសម្រាប់ Android  | iPhone (iOS)


សូមទស្សនាវិឌីអូរខាងក្រោមនេះ៖

ប្រភពពី៖Khmer Technical