មក​ស្គាល់​កម្មវិធី​ល្អៗ​ដែល​អ្នក​គួរ​មាន ពេល​តម្លើង Windows រួច

បន្ទាប់ពី​​តំឡើង Windows ចេញ​ជា​រូបរាង​រួច​ ការងារ​បន្ទាប់​ គឺ​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​​​ប្រើប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ។ ថ្ងៃនេះ Sabay បង្ហាញ​​ពី​កម្មវិធី​ចាំបាច់​ដែល​អ្នក​គួរតម្លើង បន្ទាប់​ Set Up Windows រួច​ទ…