តោះ​ ​មក​ស្គាល់​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​ ​CPU, GPU, Chipset​ ​របស់​ស្មាតហ្វូន

ា​ទូទៅ​បើ​យើង​និយាយ​ពី​ពាក្យ​ CPU, GPU និង​ Chipset ប្រិយមិត្ត​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ស្មាតហ្វូន​មួយ​ចំនួន ប្រាកដ​ជា​ធ្លាប់​បាន​ឮ? ប៉ុន្តែ​ ​យើង ​ជឿ​ថា​ប្រិយមិត្ត​មិន​ច្រើន​ទេ​ដែល​ដឹង​ ​តើ​ពួក​​វា​ជា​អ្វី​​ …