វិធីរក Like Facebook Page និង Youtube Subscriber ដោយឥតគិតថ្ងៃ

សម្រាប់អ្នកដែរ កុំពុងស្វែងរកការ like facebook page និង youtube subscriber ថ្ងៃនេះយើងនឹងណែនាំវេបសាយមួយ ដែរអាចអោយលោកអ្នក រកlike facebook page និង youtube subscriber ដោយឥតគិតថ្ងៃ។ លោកអ្នកអាចធ្វើការរក lik…

ចង់ចេះឆែក​​លេខ​ IMEI លើ​ទូរសព្ទ​​មិន​ថា Android និង iOS តែ​ប៉ុណ្ណេះ​ស៊ី​ផុយ

IMEI (International Mobile Equipment Identity) ជា​លេខ​សម្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ទូរសព្ទ​នីមួយៗ​។ បើ​ទូរសព្ទ​ត្រូវ​បាន​លួច អ្នក​អាច Call ទៅកាន់ Network Provider ដើម្បី​ដាក់ IMEI នោះ​ក្នុង​បញ្ជី​ខ្មៅ (Blacklis…

របៀបបិទមិនអោយលឺ សំលេង វីឌីអូរស្វ័យប្រវត្ដិ នៅក្នុង Facebook

មួយរយៈពេលចុង ក្រោយនេះ បណ្ដាញសង្គមយក្សគឺ Facebook បានធ្វើការ Update ច្រើនទាំងនៅវេបសាយ នឹង កម្មវិធី Facebook សម្រាប់ Mobile ហើយថ្មីៗនេះ Facebook បានដាក់មុខងារថ្មីមួយ គឺលោកអ្នកអាច ធ្វើការមើលវិឌីអូរក្នុង …

របៀបបង្ហាញលេខសំងាត់ WiFi នៅលើ Windows នឹង Mac ងាយៗ ដែរអ្នកត្រូវតែដឹង

ថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញពីរបបៀប បង្ហាញលេខសំងាត់ WiFi នៅក្នុងWindwos នឹង Mac OS ដោយងាយស្រួល ដែរមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ដឹង នឹងអ្នកចំនួនបានដឹងរួចមកហើយ។ នៅពេលដែរអ្នក ភ្ចាប់លេខសំងាត់ Wifi រួចហើយនៅក្នុង កុំព្យូទ័ររបស់អ្…

របៀបដំឡើង Android នៅលើកុំព្យូទរ័យ៉ាងងាយស្រួល នឹងអាចលេងGame ធំៗបានទៀតផង

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ Android នៅលើកុំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួល មួយកម្មវិធីនេះ ។ វាងាយស្រួលក្នុង ការដំឡើង មិនស្មុកស្មាញ នឹងមិនមានតម្រូវការច្រើនទៀតផង។ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ យើងអាចចូលក្នុង គណនី Play Store ហើយអា…

របៀប Download កម្មវិធីនឹងហ្គេម ដែលមានទំហំធំពី Play Store នៅក្នុង​ Computer

ថ្ងៃនេះខេមបូណិច សូមណែរនាំពីរបៀប Download កម្មវិធីនឹងហ្គេម ដែលមានទំហំធំពី Play Store នៅក្នុង Computer ដោយងាយស្រួល។ ពេលខ្លះ ពេលដែលយើងចង់ទាញយកហ្គេមដែលមានទំហំធំៗ ចេញពីទូរសព្ទ័ដៃ វាពិតជាមានការលំបាក់នឹងរងចា…