ចង់​លេង​ម៉ូដ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ស្អាតៗ ទាញ​យក​តាម​គេហទំព័រ​នេះ

Aksorkhmer.com ជាវិបសាយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដស្អាតៗរាប់រយម៉ូដ ដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នករចនាពុម្ពអក្សរខ្មែរ។ លោក នៅ សំណាង(ហៅ អាក្បាលធំ) ឲ្យដឹងថា គេហទំព័រអក្សរខ្មែរ AksorKhmer.com គឺជាកន…