អ្នកដែរចូលចិត្ដផ្នែកកាត់តវិឌីអូរប្រាស់កដជាស្គាល់នូវកម្មវិធី កាត់តវីឌីអូរដ៏ពេញនិយមមួួយនេះហើយ ដែរវាមុខងាច្រើន សម្រាប់កាត់ត និងបន្ថែមនូវ Annimations ប្លែកៗស្អាតៗនៅលើ វិឌីអូររបស់អ្នក ជាពិសេសនោះការតម្លើងអក្សនៅវិឌីអូរ និងអក្សររត់សម្រាប់ចម្រៀងការ៉ាអូខេ។ វាក៏មានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែរអាចអោយលោកអ្នកប្រើប្រាស់វា ដើម្បីធ្វើវិឌីអូរ ដ៏ទាក់ទាញមួយ ប៉ុន្ដែកម្មវិធីនេះមានតម្រូវកាអោយអ្នក យល់ច្បាស់នូវមុខងានីមួយៗរបស់ វាផងដែរទើបអាចផលិតបាននូវវីឌីអូរដែរមានគុណភាព និងទាក់ទាញ។

ហើយនេះក៏ជា Version ចុងក្រោយបង្អស់ផងដែរនៃកម្មវិធីកាត់តវិឌីអូរ Vegas Pro 14 Build 244 ដែរកម្មវិធីនេះបានធ្វើការUpdate ក្នុងពេលថ្មីៗនេះ វាក៏មានបន្ថែនូវមុខងារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយសម្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងអាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតបាននូវវីឌីអូរដ៏ល្អមួយ។លោកអ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីនេះដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ link ខាងក្រោមនេះ៖

*តម្រូវការចំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបានយ៉ាងរលូន៖

  • Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (64-bit)
  • 2 GHz multi-core processor that supports SSE2
  • 4 GB RAM
  • 1 GB disk space
  • 1280 x 720 display
  • DirectX 10
  • 512 MB VRAM

ទាញយកសម្រាប់ Windows | Vegas Pro 14 | ទាញយកសម្រាប់ Patch Only
បញ្ចាក់៖ បើមានលេខសំងាត់សូមវាយ៖ www.bagas31.com ចូលក្នុងប្រអប់លេខសំងាត់